Toffe6

En osäker tid före ett angeläget riksdagsval

Nu är det ett drygt år sedan Rysslands brutala invasionskrig i Ukraina började. Kriget har pågått ett drygt år, och under hela tiden har väst försökt stödja Ukraina på bästa möjliga sätt utan att trappa upp situationen.

För Ukraina som blivit symbol för demokratins kamp mot tyranni är situationen svår då man måste kämpa för allt. Stödet från väst baserar sig långt på scenarier hur krigets utfall påverkar andra länder, och man är rädd för att ge för mycket stöd eftersom det kan tolkas som signal om attack. Ukrainas sak är ändå vår.

I Finland och Sverige har situationen lett till snabba ryck då båda länderna snabbt ansökte om medlemskap i Nato. Det har hela tiden handlat om att vi gör det tillsammans, trots att man från olika håll försöker skapa splittring. 

En sådan splittring ligger varken i Natos, EU:s eller våra nordiska länders intresse. Den är mest till gagn för vår östra granne, som alltid drar nytta av ett splittrat väst. Här spelar Ungern och Turkiet nog nåt slags förargligt dubbelspel.

Denna prekära situation leder till många frågor i Finland och speciellt i det stundande riksdagsvalet, där vi väljer våra lagstiftare samt regeringsbildare för de fyra följande åren. För fyra år sen tror jag inte någon kunde förutse de kriser denna riksdagsperiod förde med sig, och så är det naturligtvis också för den kommande perioden, men jag hoppas ändå att nästa riksdag får se färre kriser. 

Vi är nu i en situation där säkerhet och trygghet verkar blir en av de största frågorna i valet. För oss försvarsintresserade är det bra att säkerhet kommer på agendan och diskuteras i val. Det betyder att vi har en chans att få kunniga representanter som kan dessa frågor också i kommande riksdag. 

Det finns många bra kandidater med erfarenhet och förståelse för internationell politik, det nordiska och det finländska försvaret att välja mellan. Speciellt då det på vissa håll diskuteras om sparmål är det viktigt att det också finns förståelse för vikten av Nylands brigad.

Vi kommer antagligen se försök till påverkan och informationspåverkan också från vår granne i öst, vilket igen ökar vikten av resiliens och mediekritik hos medborgarna. Man har redan i skrivande stund kunnat se försök till påverkan genom bottar på sociala medier. Det är viktigt att ta nyheter från osäkra källor med en nypa salt och inte låta sig vilseledas.

Viktigast av allt är ändå att rösta i valet så att vi får bra lagstiftare, det är en god medborgarplikt.