Aspirant Oskar Henriksson

“Det skapades en omgivning där ingen ger upp”

”Kunnolla tai uudestaan”. Detta var den första saken pionjärkompaniets enhetschef sade till oss under vår första lektion i reservofficersskolan.

Major Kolari är en storvuxen man med en skräckinjagande röst. Han lärde oss snabbt att han verkligen menade allvar med sitt motto, och han såg till att ingen någonsin gick över staketet där det var som lägst. Han hade höga krav, vilket förutsatte hårt arbete. Det kändes som att han aldrig var nöjd med oss, men det motiverade bara oss att försöka bättre varje gång.

När vi anlände till kursen förväntade vi oss att vi skulle utbildas enbart till plutonchefer, men vi upptäckte snabbt att det endast var en liten del av kursen. För att förstå hur en avdelning av en plutons storlek strider är det nödvändigt att även behärska hur kompani- samt bataljonsstrid fungerar. Alla fick öva på att vara plutonchef, och efter det följde alltid en lång timme av respons så att inga misstag kunde sopas under mattan.

Redan från första dagen blev det klart för oss att det förväntades mycket mer av oss än förut. Detta motiverade klassen och alla strävade efter att utvecklas både som ledare och som människor. Under kursen blev utmaningarna progressivt svårare och tyngre. Detta sker i samband med att kunskapen samt den fysiska förmågan inom linjen ökar. Resultatet är en kurs fylld med utmaningar som är varken för lätta eller för svåra, vilket gjorde utbildningen intressant och motiverande.

Dock har covid-19 påverkat även Försvarsmakten. Kursen delades in i två perioder, den första fem veckor och den andra sex, och en två veckors permission separerade dessa perioder. Tillgången till matsalen samt Soldathemmet var begränsad, och till den välkända kursfesten bjöds inga utomstående. Allt detta för att begränsa kontakten med den yttre världen.

De långa perioderna utan permission byggde en otroligt stark gruppanda som man inte hittar på många andra platser i livet. Konstant träning ledde till en märkbar utveckling i både kondition och muskelstyrka. Proven krävde goda studievanor samt förmåga att studera i grupper. Det skapas en omgivning där ingen ger upp. Försvarsmakten har en uppgift och en utbildning till varje beväring. Det är dock upp till individen att ta emot denna kunskap och utbildning. Den kommer inte gratis till någon, alla startar från samma grundnivå. Alla har samma möjligheter att studera och förbereda sig för prov eller övningar.

PionK RUK har antagligen varit den jobbigaste tiden i mitt liv hittills, men jag skulle uppleva det 10 gånger till om jag skulle få chansen.