Brigadkommendör Kommodor Arvi Tavaila

Det har varit en ära att leda brigaden

För tre och ett halvt år sedan hade jag äran och glädjen att ta emot Nylands brigad, och vid årsskiftet är det dags att överlåta brigaden vidare.

Mycket har hänt under de senaste tre åren, men brigadens tyngdpunkt har hela tiden legat på utvecklande av beredskapen och fördjupande av det internationella samarbetet.

Den blivande brigadkommendören bestämmer själv sina tyngdpunkter, men behovet av att i det stora hela fortsätta i dessa nämnda spår också i framtiden framgår tydligt av regeringens färska utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse. Där konstaterar man att säkerhetsläget i vårt närområde kontinuerligt har försämrats p.g.a. Rysslands agerande. Samtidigt konstateras det att vi behöver internationellt samarbete för vårt nationella försvar!

En vidare sak som betonas i redogörelsen är myndighetssamarbete, som siktar på att bättre kunna hantera mångfacetterade, till exempel så kallade hybrida hot.

Gällande internationellt samarbete har coronaviruset tyvärr i år lett till en rejäl minskning av det. Utöver den i våras  inhiberade svenska storövningen Aurora, blir också Finlands motsvarande övning nästa vår inhiberad. Som tur är har brigadens samarbete med svenska Amfibieregementet tidigare varit så tätt att denna obligatoriska paus inte påverkar utvecklandet av våra gemensamma förmågor och ännu mindre inverkan har pausen på viljan att fortsätta samarbetet med full gas så snart det bara är möjligt.

För min egen del betyder coronaläget att jag tyvärr inte personligen kan tacka alla brigadens understödjare och samarbetspartner. Det ordnas ingen mottagning i samband med kommendörsbytet, som genomförs i en ytterst liten krets i Marinstaben vid årsskiftet. Strax före hemförlovningen hålls dock en parad i brigaden för att ge den blivande kommendören en möjlighet att se hela personalen och beväringarna i ledet före jultiden och semestrarna.

Jag lämnar brigaden med blandade känslor. En motsvarande sammanhållning som den man fått uppleva i brigaden får jag sannolikt inte uppleva på nytt, och den kommer jag att sakna allra mest. Jag är tacksam över att relativt länge ha fått tjänstgöra som kommendör med just den här högmotiverade personalen, som outtröttligt jobbar brigaden och Försvarsmakten till fromma! Och som pricken över i:et har det varit fint att få jobba med beväringarna, unga kvinnor och män som representerar Finlands framtid.  

Jag önskar hela brigaden och den nya kommendören, kommodor Juha Kilpi lycka och framgång.

Oss väl och ingen illa!