Brigadkommendör Kommodor Arvi Tavaila

Allas insats behövs och alla är viktiga för helheten

Brigadkommendör Arvi Tavaila skriver om plus och minus med coronapandemin.

Trots den relativt lugna sommaren fortsätter brigaden med de från våren kända specialåtgärderna. Vi håller fortfarande fast vid kohorteringen och reglerar beväringarnas tjänstgöringsperioder och permissioner så att risken för smittospridning minimeras.

Inte allt som corona förorsakat har varit negativt: Sammanhållningen är om möjligt ännu starkare än tidigare. För brigaden var det också trevligt att Yle direktsände sommarkontingentens krigsmannaed i Yle Arenan, där den fortfarande kan ses. På det sättet kunde hemmafronten virtuellt följa med paraden, och bekanta sig med beväringarnas vardag och omgivning, vilket var viktigt i synnerhet eftersom den traditionella anhörigas dag strax efter inryckningen inte kunde organiseras i år. Jag vill också en gång till tacka den alltid sporrande ministern Elisabeth Rehn för hennes roll som förestavare.

En av de största nackdelarna med coronarestriktionerna har varit det minskade samarbetet med det svenska Amfibieregementet Amf1. Brigaden har nog regelbundet kontakt med Amf1, men gemensamma krigsövningar eller utbildarutbyten kan knappast genomföras under hösten. Desto viktigare och trevligare är att planeringen av en stor gemensam övning nästa vår redan har inletts!

Jag påstår att orsaken till att hela brigaden klarat av undantagsläget så väl och att truppernas utbildningsresultat också under coronapandemin varit så goda är samarbete och eget ansvar. Så länge varje krigare gör ”sitt” och inser hur viktiga enskilda små åtgärder är för helheten, fungerar allt. Ett bra och konkret exempel gällande coronavirus och eget ansvar är handhygienens och den rätta hosthygienens roll. Gällande utbildning och till och med landets försvar är bilden likadan: Allas insats behövs och alla är viktiga för helheten!

General Stewen hade den militära prestationsförmågan i tankarna, när han i tiderna skapade brigadens motto, men det har visat sig att vara vägvisande och fungerande i alla omständigheter, också nu under coronatiden: militärt kunnande, sammanhållning och framåtanda!