I det här numret behandlar vi Försvarsmaktens beredskap i allmänhet och beredskapen på Nylands brigad i synnerhet.