I det här numret presenterar vi den internationella dimensionen av Nylands brigad. Vi bekantar oss med det täta samarbetet med Sverige och med specialstyrkan ATU:s internationella uppdrag.