I det här numret placerar vi in Nylands brigad som en väsentlig del i Försvarsmakten. Vi är med som en del av brigaden på nationella övningar.