Vad är en kustjägare i bred bemärkelse? Och vilka krav ställs på en krigare för att hen ska få bära den gröna baretten?