Vi uppmärksammar att marinen fyller 100 år. Vi blickar tillbaka till den tid när marinen uppstod i landet. Vi ser också hur den har utvecklats under de 20 år som Nylands brigad har tillhört den.