Vi granskar det nya utbildningssystemet som Försvarsmakten tar i bruk. Nylands brigad är med i pilotfasen.